Jordbro Axfast

Jordbro Axfast

Nyproduktion av logistik-/lagerbyggnad i Jordbro industriområde. Byggnaden har stora möjligheter till anpassningar i enlighet med hyresgästens verksamhet och behov. Bygget påbörjades 2016.