Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna (NKS) projektet är ett gigantiskt byggprojekt som startade sommaren 2010 och som kommer att pågå fram t o m hösten 2017. Karolinska Solna är ett av Sveriges mest omfattande sjukhusprojekt någon­sin och en avgörande satsning i förverkli­gandet av visionen om Stockholm/Mälar­dalsregionen som världens främsta region inom life science. Den nya sjukhusanläggningen kommer att omfatta ca 320 000 kvm BTA, ungefär lika stort som 24 Hötorgsskrapor. Rios bygg- & anläggningsmätning AB fick i uppdrag att sköta produktionsmätningar åt Skanska Stomsystem AB.