Riddarholmen

Riddarholmen

Under 2016 arbeta vi ute på Riddarholmen i Stockholm och hjälpte PEAB när dom skulle utföra en upprustning av den södra delen av Riddarholmen. Projektet innehöll bland annat en ny dagvattenhantering med tungmetallavskiljare och oljeavskiljare och samtidigt dra nya vatten- och avloppsledningar. I samband med upprustningen förnyades också elnätet så att hela ön får en ny elmatning.