Anläggningsmätning

Anläggningsmätning

Rios bygg- & anläggningsmätning hjälper er mäta rätt!

Rios bygg- & anläggningsmätning utför all typ av anläggningsmätning som till exempel:

  • Röjgränser
  • Tomtgränser
  • Kantsten
  • Pålar
  • Plintar
  • Gatusten
  • Belysningsfundament
  • Spont

vägar, brunnar, dränering, VA, tele-, data-, fjärrvärme-, gas- & elledningar, diken, träd, grundläggning m.m.

Vi på Rios ab utför anläggningsmätning dessutom har vi många års erfarenhet och ser alltid till att hålla oss uppdaterade, för mätningstekniken har en snabb utveckling skett och detta har påverkat byggbranschens arbetssätt avsevärt.

Genom utföra anläggningsmätning och projektera digitala anläggningsmodeller som maskinerna och mätningsteknikerna kan gå efter, sparar man både tid och pengar.

Vi på Rios bygg- & anläggningsmätning är väldigt måna om miljö och natur, ’

Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra gnss mätning med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

Rios bygg- & anläggningsmätning hjälper er mäta rätt!

Rios bygg- & anläggningsmätning använder gnss mätning vid fältarbete där annan mätning inte fungerar eller då det är mer effektivt att mäta med GPS-mottagare.

Så när ni behöver gnss mätning tveka inte att kontakta oss på Rios vi kan gararantera er ett bra och proffsigt utfört mätnings uppdrag.

Rios bygg- & anläggningsmätning har erfarenhet av olika typer av mätuppdrag som har gjorts åt bygg- och anläggningsföretag, arkitekter, privatpersoner, projektörer m fl.

Våra anläggningsmätning är alltid av högkvalitativa, där fokus är på kundkrav, givna förutsättningar och den därifrån effektivaste och bästa lösningen för varje uppdrag.

Så när ni behöver anläggningsmätning tveka inte att kontakta oss på Rios vi kan gararantera er ett bra och proffsigt utfört mätnings uppdrag.

Varmt välkomnar till oss på Rios