Anläggningsmätning

Inom mätningstekniken har en snabb utveckling skett och detta har påverkat byggbranschens arbetssätt avsevärt. Genom att projektera digitala anläggningsmodeller som maskinerna och mätningsteknikerna kan gå efter, sparar man både tid och pengar. All datahantering sker idag digitalt och möjligheterna att använda de olika teknikerna och systemen tillsammans gör att man förbättrar produktivitet på byggarbetsplatsen. GNSS-tekniken har slagit sig fast och används idag i stor utsträckning. Rios bygg- & anläggningsmätning utför all typ av anläggningsmätning som till exempel:

Röjgränser, tomtgränser, kantsten, pålar, plintar, gatusten, belysningsfundament, spont, vägar, brunnar, dränering, VA, tele-, data-, fjärrvärme-, gas- & elledningar, diken, träd, grundläggning m.m.