Annedal, Kv. Kulla Gulla

Annedal, Kv. Kulla Gulla

Veidekke Entreprenad AB Region Bygg Stockholm har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att uppföra 127 hyreslägenheter och lokaler som kan användas som förskola, kontor och handel. Sex av lägenheterna byggs som särskilt boende.

Projektet är en samverkansentreprenad på 230 Mkr SEK där Veidekke tillsammans med Svenska Bostäder AB arbetat fram systemhandlingarna. Byggstarten sker omgående och första inflyttning beräknas ske under fjärde kvartalet 2010.