Annedalsterrassen

Annedalsterrassen

Sammanhanget är stadsutvecklingsområdet Annedal, en ny stadsdel med ca 1200 lägenheter i Mariehäll i norra Stockholm. Kontoret vann inledningsvis ett parallellt uppdrag avseende den bästa kvartersstrukturen för tre fristående bostadshus för tre byggherrar. Projektet rymmer totalt ca 132 lägenheter samt mellanliggande gårdar och underliggande parkeringsgarage. (År 2009-2012)