Areamätning / Areaberäkning

Rios Bygg och Anläggningsmätning utför uppmätningar av lägenheter och villor. Väldigt många bostäder har en felaktigt angiven boarea och därför är det idag vanligt att en bostadmätning sker. Oftas blir bostäderna större när en areaberäkningen sker enligt senaste standard.

Det kan vara en bra idé att som säljare mäta upp lägenheten innan en försäljning, för att undvika skadeståndsanspråk från köparen om areauppgifter inte är korrekt. Detta är många gånger särskilt viktigt i storstäder där priserna starkt påverkas av antal kvm.

För bostadsrättsföreningen är det viktigt att andestalen stämmer och för hyresvärden och hyresgästen att alla hyror är korrekta.

Om du som fastighetsmäklare vill ha hjälp med en areaberäkning kan vi även hjälpa till med en planritning.

Metod/Utförande:

Vid mätning av en bostad utgår vi från de kontrollmått vi tar på plats, utifrån desa upprättar vi ett mätunderlag i ett CAD-program, detta för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet. Efter det upprättar vi ett mätbevis som kan levereras både på mail/fax och per post. Vi utför bostadsmätningarna enligt senaste SIS, Swedish Standards Institute ( SS 21054:2009 ).