Arlanda ramp-E

Arlanda ramp-E

Arlanda ramp-E ligger söder om terminal 2 och är en drygt 100 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för flygplan. Ramp E har uppställningsplatser för elva normalstora plan och en plats reserveras för de största planen, exempelvis Airbus 380. Arbetet påbörjades i september 2017 och etapp 1 stod klart i oktober och etapp 2 togs i drift i december 2017. Byggnads entreprenören i det här projektet var NCC.