Arne Beurlings torg

Arne Beurlings torg

Torget bildar en generös yta för omgivande verksamheter att ta i besittning. En scen för såväl vardag som fest. Med en sammanhållen färgsättning och omsorgsfull detaljering skapas en plats med ett eget och bestämt ut-tryck. Torget har namngetts et er Arne Beurling.

Grundidén i gestaltningen för Arne Beurlings Torg är att tillföra platsen ett karaktärsfullt golv som sträcker sig från fasad till fasad. Mitt på torget accentueras Kistamässans entré av en central plats av svart natursten.

Arne Stenbecks torg invigdes 2010. Taket med de “lygande tallrikarna” har man varit tvungen att ta bort p.g.a.att torget uppenbarligen är ett draghål och och tefaten riskerade l  ygande projektiler istället för dekorationer i torgtaket. Arbetet med att färdigställa torget påbörjades sommaren 2009 och blev klart hösten 2011 av JM.