Beställare Stockholms Lokaltrafik (SL).

Beställare Stockholms Lokaltrafik (SL).

Rios bygg- & anläggningsmätning har åtagit sig projekt för spårmätning .

Stockholms tunnelbana är i banlängd det 25:e längsta systemet i världen, enligt en sammanställning omfattande olika typer av metrosystem inklusive tunnelbanor. Med sina 100 stationer och en banlängd på drygt 105 kilometer fördelade på tre linjer (grön, röd och blå).

Spårmätning och laserskanning av hela Stockholms tunnelbana samt lokalbanor/spårvagn.