Brovaktaren

Brovaktaren

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker med 48 lägenheter. Själva byggnationen startade mars 2016 till en uppskattad kostnad av 70-90 mkr.

Byggherre var Brf Brovaktaren och Peab Bostadsproduktion var byggherreombud och som arkitekter anlitades E/S-A Arkitekter. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Peab Sverige som totalentreprenör.