Brovaktarparken

Brovaktarparken

I samband med projektet Brovakten anlägger Exploateringskontoret en park mellan bostadshusen. Parken har fått namnet Brovaktarparken och blev klar under sensommaren 2013. Brovaktarparken är ett parkrum med tillgänglighetsanpassade gång- och cykelstråk, nya träd och planteringsytor, ny belysning och ett konstträd. Idet här uppdraget fick Rios ta ansvar för utsättningen. Parkens utsmyckning ligger i olika nivåer och ser olika ut beroende på var i parken man befinner sig. Det kan vara grönt eller grått i olika nyanser, färger och former.