Byggmätning

Byggmätning

Rios bygg- & anläggningsmätning kan byggmätning

Kvalitet är något som ligger oss nära när vi utför bland annat byggmätning

 • Våra tjänster uppfyller alltid kundens förväntande önskemål, behov och krav.
 • Förstår att kvalitet alltid är nyckeln till nöjda kunder och alltid hålla vad vi lovar.
 • Vi tillämpa erfarenheter, kunskap och rutiner för att göra rätt från början.
 • För att tillmötesgå våra kunders krav använda oss av den bäst lämpade och om möjligt, senaste tekniken för uppdragets genomförande.
 • Vi sätter alltid kunden i centrum genom personlig, öppen, ärlig och respektfull dialog
 • Medarbetarna löpande fortbildas för att behålla vår höga kompetens.

Upprättar Byggmätning för både stora och små byggarbetsplatser. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och fackverksmätning och beräknas med utjämningsprogram.

Vi på Rios AB utför byggmätning och har många års erfarenhet men ser alltid till att hålla oss uppdaterade, för mätningstekniken har en snabb utveckling skett och detta har påverkat byggbranschens arbetssätt avsevärt.

Byggmätning är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar av vinklar, höjdskillnader och numera även avstånd, mellan punkterna. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid mätning och utsättning av till exempel vägar, fastigheter och hus. Traditionellt har tekniska begränsningar gjort att man har skilt på plana nät, med koordinater i planet, och höjdnät med höjder, men näten börjar allt oftare vara i både plan och höjd.

Vi på Rios bygg- & anläggningsmätning är väldigt måna om miljö och natur när vi utför byggmätning uppdrag.

Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra byggmätning mätning med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

Rios bygg- & anläggningsmätning erbjuder en mängd olika tjänster bland annat:

 • bygg- och anläggningsmätning
 • inmätningar
 • projekteringsunderlag
 • volymberäkningar
 • GPS mätningar
 • byggnät
 • stomnät
 • maskinstyrning
 • areamätning
 • kabelsökning