Byggnät / Stomnät

Vi upprättar byggnät för både stora och små byggarbetsplatser. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och fackverksmätning och beräknas med utjämningsprogram.

Rios bygg- & anläggningmätning levererar nätutjämnande mätpunkter så som markering, montering samt översiktsritning.