Byggnät / Stomnät

Upprättar byggnät för både stora och små byggarbetsplatser. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och fackverksmätning och beräknas med utjämningsprogram.

Rios Bygg och anläggningmätning levererar nätutjämnande mätpunkter så som markering, montering samt översiktsritning.