Cargo city, Arlanda

Cargo city, Arlanda

Arcona AB bygger första etappen på 9 000 kvadratmeter stor fraktterminal.  Arlanda Cargo City började byggas i juni 2005 och första etappen blev färdig sommaren 2006. ODEN Anläggningsentreprenad AB höll i mark och grundläggningsarbeten.