Gjuterihuset

Gjuterihuset

Lilla essinge – lokaler är belägna i markplan och ligger i den gamla husfasaden som är bevarade från Electrolux-epoken. JM AB utförde ombyggnadsarbetet, 2005.

Det som ingick i vårt uppdrag var etableringen av byggnätet, erforderliga inmätningar för projektering och produktionsmätning.