GNSS mätning

GNSS mätning

Anlita en expert inom gnss mätning

Exempel där man använder gnss mätning är utsättning av schaktningar för:

 • VA och brunnar
 • vägar
 • markarbeten
 • pålning
 • serviceventiler
 • spont
 • diken
 • inmätning av berg

Hej vi är mätningskonsulter inom bygg- och anläggningsbranschen och utför gnss mätning.

Vi har många års erfarenhet och kunskapa inom gnss mätning och vill ni har det gjort på rätt sätt är det bra att ni hitta till oss på Rios.se.

Med en GNSS-mottagare är man oberoende av befintliga punkter. Nya punkter kan läggas ut när och där de behövs.

Vi på Rios bygg- & anläggningsmätning är väldigt måna om miljö och natur, ’

Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra gnss mätning med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

Vi är ledande inom gnss mätning och nöjer oss inte där. Vi försöker hela tiden utveckla oss och hitta nya lösningar allt för att hålla oss på toppen.

Vi ser till att alla våra medarbetare alltid har alla certifikat som behövs och ständigt utbildas.

Rios bygg- & anläggningsmätning använder gnss mätning vid fältarbete där annan mätning inte fungerar eller då det är mer effektivt att mäta med GPS-mottagare.

Så när ni behöver gnss mätning tveka inte att kontakta oss på Rios vi kan gararantera er ett bra och proffsigt utfört mätnings uppdrag.

Varmt välkomnar till oss på Rios

Rios bygg- & anläggningsmätning erbjuder en mängd olika tjänster bland annat:

 • bygg- och anläggningsmätning,
 • inmätningar,
 • projekteringsunderlag,
 • volymberäkningar,
 • Gnss mätningar,
 • Byggnät
 • stomnät,
 • maskinstyrning,
 • areamätning,
 • kabelsökning,
 • järnvägsmätning
 • transformationer av koordinatsystem.