Ica kvantum Farsta centrum

Ica kvantum Farsta centrum

Atrium Ljungberg i samarbete med Ica Sverige AB har byggt 3 500 kvm uthyrningsbar yta för den ny Ica Kvantum.

Byggnationen skedde på Karlandaplan, en del av Farsta Centrum som tidigare användes som markparkering. Den nya byggnaden har kopplas samman med de befintliga butikerna i köpcentrumet. Utöver butiksyta planeras ett parkeringsgarage med cirka 160 platser och invigningen av Ica Kvantum planeras till maj 2014. I början av 2013 fick Rios bygg- & anläggningsmätning AB uppdraget att hjälpa TL bygg och andra entreprenörer som var inblandade i projektet med all utsättning, mängdberäkning och inmätning under byggets gång.