Järnvägsmätning / Rail Survey

Rios bygg- & anläggningsmätning gör inmätning av befintlig anläggning för projekteringsunderlag. Vi utför produktionsmätning i spårmiljö, järnvägar, tunnelbanor mm. Där vi är delaktiga i byggnationen mäter vi in och dokumenterar under projektets gång.

Rios bygg- & anläggningsmätning lämnar utförliga relationshandlingar i de format kunden vill ha som t.ex dwg, pdf, osv. I spårmiljö ställs extremt höga krav på dokumentationen och behörigheter. Våra medarbetare genomgår regelbundet behörighets och säkerhetskurser som bla. (Kat. 19) Spår, tunnelbehörighet och BASÄVISTA i säkerhetskurser.