Järnvägsmätning / Rail Survey

Rios Bygg och Anläggningsmätning gör inmätning av befintlig anläggning för projekteringsunderlag. Vi utför produktionsmätning i spårmiljö, järnvägar, tunnelbanor mm. Där vi är delaktiga i byggnationen mäter vi in och dokumenterar under projektets gång.

Rios Bygg och Anläggningsmätning lämnar utförliga relationshandlingar i de format kunden vill ha som tex dwg, pdf, osv. I spårmiljö ställs extremt höga krav på dokumentationen och behörigheter. Våra medarbetare genomgår regelbundet behörigets och säkerhetskurser som bla. (Kat. 19) Spår, tunnelbehörighet och BASÄVISTA i säkerhetskurser.