Johannelund

Johannelund

Svevia har fått i uppdrag av Stockholms stad att anlägga vatten- och avloppsledningar, och lokalgator i det nya bostadsområdet vid Johannelundstoppen i Hässelby Gård-Vinsta i västra Stockholm.

Den totala anbudssumman uppgår till cirka 18 miljoner kronor och projektet kommer att pågå under perioden april 2010 till och med maj 2011.