KI-Science Park

KI-Science Park

Akademiska Hus anlitade Skanska som generalentreprenör för Karolinska Institutet Science Park i Solna.

Tre ovala huskroppar uppfördes varav de två första stod färdiga hösten 2009.

Projektet bestod av tre distinkt ovala huskroppar i sju våningar med ett centralt kommunicerande stråk i varje huskropp samt entré i en gemensam tvåvåningsbyggnad som sammanlänkar volymerna.

Den sammanlagda ytan blev drygt 30 000 kvadratmeter. Skanska entreprenaden är på 22 000 kvm och omfattade två av huskroppararna.

Stommarna är en blandning mellan prefabricerade element och traditionellt platsbygge.

Karolinska Institutet Science Park är en central del i etablerandet av Campus Solna som Nordens ledande innovationscentrum inom life science.

I närheten pågår utvecklingen av Norra Stationsområdet och ett nytt universitetssjukhus planeras i direkt anslutning till Campus Solna.

Det gör området till en av de mest attraktiva och spännande platserna i Europa för utveckling inom medicin och bioteknik.