Kista Galleria

Kista Galleria

Rotgruppen AB utförde ombyggnadsarbetet inom Kista Galleria, hösten 2005. Det som ingick i vårt uppdrag var produktionsmätningen.