Kista Torn

Kista Torn

Kista torn färdigställdes i början av år 2016 och består av två torn. Det högre har en höjd på 120 meter med 35 bostadsvåningar och är därmed Stockholms högsta bostadshus. Det andra, kallat K2, har 16 bostadsvåningar och är 60 meter högt och beställdes av Borätt. Tillsammans innehåller de 362 bostäder.