Koordinatsystem och transformationer

Införande av koordinatsystem SWEREF 99 innebär att tidigare koordinatsystem för bladindelningar och bladbeteckningar för de nationella kartserierna – inklusive indexsystemet – behöver ersättas.

De x- och y-koordinater som fanns för punktangivelser i det tidigare systemet har fått andra siffervärden och för att minska risken för förväxlingar har koordinataxlarna dessutom fått nya benämningar.

De tidigare axelbenämningarna -x och -y har ersatts av N (Northing) och E (Easting).Rios Bygg och Anläggningsmätning använder sig av en transformationsprogram som är utvecklat av Lantmäteriet.

Programmet kan användas för alla former av koordinattransformationer, t.ex. för att transformera sina GPS-mätta punkter till det nationella eller lokala systemet eller för att transformera mellan det egna lokala och det nationella systemet.

Programmet är också centralt för att ta fram restfelsmodeller. Utbyte av lägesbundna data mellan olika system tas fram och det ger ökade möjligheter att kombinera data från nationella och lokala databaser.