KV Bocken

KV Bocken

Veidekke Bygg Stockholm AB fick i uppdrag att bygga om samt göra en tillbyggnad av kv. Bocken i centrala Stockholm (området Lästmakargatan, Norrlandsgatan, Regeringsgatan).

Beställare är Fabebe AB, ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på kontor och lokaler, som avropar ombyggnaden för sina hyresgäster Max Mathiesen samt Carnegie.

Kontraktssumman uppgick till ca 300 MSEK. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad.

Projektet påbörjas i november 2007 och vart färdigställt i september 2009.