Kv. Konvojen

Kv. Konvojen

Hammarby sjöstad – Mellan Hammarby Allé och Hammarbyterassen, avgränsat av lokalgatorna Sjöfartsgatan i väster och Konvojgatan i öster, ligger kvarteret Konvojen.

I kvarterets västra del byggde PEAB AB 124 bostadsrätter och 5 butikslokaler, 2005.

Det som ingick i vårt uppdrag var produktionsmätning för grundarbete, inmätningar för pålar samt bergmängder.