Kv. Välgången

Kv. Välgången

Kv Välgången består av ca 117 lägenheter samt lokaler, gruppbostad, bostadskomplement och garage.

Totalt omfattar projektet ca 23 700 m2 uthyrningsbar yta.

Objektet är beläget på Kungsholmen i Stockholm och omges av gatorna Lindhagensgatan, Hornsbergs Strand, Pär Lagerkvists Gata och Hornsbergsvägen.

Entreprenadformen är totalentreprenad. Projektet startades under hösten 2009 och entreprenaden skall vara färdigställd i slutet av år 2011.