Maskinstyrning

Maskinstyrning

Vi kan maskinstyrning på Rios AB!

Kvalitet är något som ligger oss nära när vi utför bland annat maskinstyrning.

  • Våra tjänster alltid uppfyller kundens förväntande önskemål, behov och krav.
  • Förstår att kvalitet alltid är nyckeln till nöjda kunder och alltid hålla vad vi lovar.
  • Vi tillämpa erfarenheter, kunskap och rutiner för att göra rätt från början.
  • Vi för att tillmötesgå våra kunders krav använda oss av den bäst lämpade och om möjligt, senaste tekniken för uppdragets genomförande.
  • Vi alltid sätta kunden i centrum genom personlig, öppen, ärlig och respektfull dialog
  • Medarbetarna löpande fortbildas för att behålla vår höga kompetens.

Vi har även en tillverkning av digital 3D-modeller samt kontroller m.m. för maskinstyrning.

Rios bygg- & anläggningsmätning erbjuder lösningar i form av hyra av utrustning och maskin styrning.

Så kontakta oss så hjälper vi er med allt ni behöver till ert projekt inom maskinstyrning.

Och sen vi vill att ni ska veta att vi aldrig tummar på kvalitet, säkerhet och miljön.

Vi har en 100% nöjd kund garanti och håller ser alltid till att vår kvalitets policy följs.

Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätningsinstrument. Maskinstyrning är vanlig vid större vägbyggen och järnvägsbyggen, då den rationaliserar bort behovet av traditionell utsättning. Däremot ställs ökade krav på inmätning och projektering.

Maskinstyrning kan styras av flera olika källor som GPS, Totalstation och laser. På större vägbyggen programmerar man modeller som sedan läggs in i maskinernas styrdator, man kan programmera modellen så man ser en teoretisk tvärsektion med väg överbyggnad, diken, slänter, tvärfall, längsfall, +höjder osv. I de flesta maskiner styr föraren själv maskinen och använder systemet endast som en hjälp. Han kontrollerar hur maskinen ligger till i plan/höjd i förhållande till teoretiska underlaget. I maskiner såsom väghyvlar och bandtraktorer kan maskinen styras helt automatisk. Datorn justerar då bladet i deltahöjd, tvärfall och längsfall allt medan maskinen rör sig. Detta sker med en noggrannhet på endast ett par millimetrar.

Varmt välkomnar till oss på Rios