Maskinstyrning

Rios bygg- & anläggningsmätning erbjuder lösningar i form av hyra av utrustning, samt tillverkning av digital 3D-modeller samt kontroller m.m. för maskinstyrning.

Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätningsinstrument. Maskinstyrning är vanlig vid större vägbyggen och järnvägsbyggen, då den rationaliserar bort behovet av traditionell utsättning. Däremot ställs ökade krav på inmätning och projektering.

Maskinstyrning kan styras av flera olika källor som GPS, Totalstation och laser. På större vägbyggen programmerar man modeller som sedan läggs in i maskinernas styrdator, man kan programmera modellen så man ser en teoretisk tvärsektion med väg överbyggnad, diken, slänter, tvärfall, längsfall, +höjder osv. I de flesta maskiner styr föraren själv maskinen och använder systemet endast som en hjälp. Han kontrollerar hur maskinen ligger till i plan/höjd i förhållande till teoretiska underlaget. I maskiner såsom väghyvlar och bandtraktorer kan maskinen styras helt automatisk. Datorn justerar då bladet i deltahöjd, tvärfall och längsfall allt medan maskinen rör sig. Detta sker med en noggrannhet på endast ett par millimetrar.