Nackas längsta kaj, Kvarnholmen

Nackas längsta kaj, Kvarnholmen

Den nya kajen gör det möjligt att ta emot besökande fartyg till Nacka samtidigt som en viktig del av Nackas kust görs tillgänglig för allmänheten. Den 400 m långa kajen beräknas stå klar sommaren 2011.

Kajen är ett första viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av en helt ny stadsdel på Kvarnholmen, säger Erik Holmgren, projektledare. Kajen gör det dessutom möjligt att ta emot besökande fartyg till Nacka.

I anslutning till kajen kommer det senare att anläggas nya promenadstråk, cykelvägar och utsmyckning. Arbetet med kajen utförs av Skanska Sverige AB på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB).