Ny Badmintonhall, Täby

Ny Badmintonhall, Täby

Täby kommunfastigheter har beställt en ny badmintonhall av MVB. Byggnaden på 3 500 kvm kommer att bestå av tre sammansatta byggnadskroppar, två badmintonhallar/ sporthallar samt en administrativ del i två plan som även innefattar fyra squashhallar. Den administrativa delen innehåller också kontor, reception, omklädningsrum, café samt styrketräningsrum.

Entreprenadarbetena innefattar mark och grundläggningsarbeten med pålning och fribärande betongplatta. Stommen utförs i stål och limträ med väggar av sandwichkonstruktion (plåt och mellanliggande isolering). Tak består av pappbelagd TRP-plåt.

Entreprenaden utförs på totalentreprenad och skall vara färdigställd under 2010.