Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna (NKS) är ett sjukhusområde in Solna där de första patienterna togs emot i november 2016 och som var helt taget i drift i oktober 2018. Sjukhuskomplexet ligger inom sydvästra delen av det område som utgjorde Karolinska universitetssjukhuset i Solna och utgör den norra delen av den nya stadsdelen Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Vasastan i Stockholms innerstad.

Karolinska universitetssjukhuset driver verksamheten som har fokus på specialiserad och högspecialiserad sjukvård, nära kopplat till utbildning och forskning.

Den 3 september 2010 togs det första spadtaget för det nya sjukhuset i Solna. Söndagen den 20 november 2016 invigdes de första avdelningarna på Nya Karolinska Solna. Under 2018 togs hela sjukhuset i drift.

Det har totalt 550 vårdplatser, varav 84 intensivvårds- och intermediärvårdplatser, samt 90 dagvårdplatser. Dessutom skapas 79 platser i ett närliggande patienthotell. Det beräknade patientflödet är 1 600−1 800 patientbesök per dag, varav 10−20 % akuta patienter. Sjukhuset beräknas för 6 000 medarbetare, samt ett 1 000-tal forskare och studenter. Verksamhetsarean (BTA, bruttototalarea) blir 318 000 kvadratmeter nybyggnadsarea (BTA), med möjlighet till expansionsytor.

Rios bygg- & anläggningsmätning AB fick i uppdrag att sköta produktionsmätningar åt Skanska Stomsystem AB.