KMA

KMA

Rios bygg- & anläggningsmätning KMA-arbete baseras på ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra mättjänster med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

ISO 9001 innebär strukturerade rutiner, dvs alla i företaget tar ansvar för att göra sin del och undvika problem i senare delar av produktionsflödet. Man får också ett sätt att hantera och lösa problemet.

Läs om vårt KMA-system