Projekt

Ett litet urval av projekt

Life city

Mitt i Hagastaden, ovanpå E4:an, bygger vi Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service. Visionen för Life City är en scen och en mötesplats för näringsliv och forskning, där företag får tillgång till all den dynamik och kompetens som nu samlas inom ett begränsat
område.

Vår målsättning är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. I kvarteret utformar vi olika typer av arbetsmiljöer och nya former för arbete och möten. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för innovativa och dynamiska samarbeten.

Life City blir entrén och skyltfönstret för Hagastaden vid Skandinaviens mest visuella plats mitt mellan Solna och Stockholm där 200 000 människor passerar varje dag, 73 miljoner varje år.

Rios har fått i uppdrag att sköta all utsättning åt Atrium Ljungberg.

KI-Science Park

Akademiska Hus anlitade Skanska som generalentreprenör för Karolinska Institutet Science
Park i Solna.

Projektet bestod av tre distinkt ovala huskroppar i sju våningar med ett centralt kommunicerande stråk i varje huskropp samt entré i en gemensam tvåvåningsbyggnad som sammanlänkar volymerna. Den sammanlagda ytan blev drygt 30 000 kvadratmeter där stommarna är en blandning av traditionellt platsbyggd och prefabricerade element.

Karolinska Institutet Science Park är en central del i etablerandet av Campus Solna som Nordens ledande innovationscentrum inom life science.

I närheten pågår utvecklingen av Norra Stationsområdet och ett nytt universitetssjukhus planeras i direkt anslutning till Campus Solna. Det gör området till en av de mest attraktiva och spännande platserna i Europa för utveckling inom medicin och bioteknik.

Rios har fått i uppdrag att sköta all utsättning åt Skanska.

Pfizer fabrik

Den nya fabriken i Strängnäs är Sveriges största för kommersiell tillverkning av biotekniskt läkemedel. Investeringssumman ligger på 1,5 miljarder kronor.

Läkemedelsföretaget Pfizers nya fabrik i Strängnäs blir det enda stället i världen där tillväxthormonet Genotropin kommer att tillverkas. Fabriken ska även producera somavert, som har till uppgift att hämma tillväxthormon men också tillverka medel mot blodproppar och
olika vacciner.

Läkemedlen exporteras sedan över hela världen och gör nytta för patienter jorden runt, samtidigt som svensk tillväxt gynnas.

Rios fick i uppdrag att sköta all utsättning åt Skanska.

Kista Torn

Stockholms högsta bostadsbyggnad Kista Torn består av två höga hus, det ena med 39 våningar och
ett lägre med 18 våningar med ett sammanhängande källar- och bottenplan som innehåller parkering
och gemensam lobby och lokaler.

Rios fick i uppdrag att göra stomnätet och sköta stomme utsättningen åt Havator.

Nya Karolinska Solna

Byggandet av Nya Karolinska Solna var ett av Skanskas största projekt någonsin. Med sina 330 000
kvadratmeter är ett av Sveriges största nybyggnadsprojekt genom tiderna.

Rios fick i uppdrag att sköta stomme utsättningen åt Skanska.

SL Tunnelmätning och skanning

Stockholms tunnelbana är i banlängd det 25:e längsta systemet i världen, enligt en sammanställning
omfattande olika typer av metrosystem inklusive tunnelbanor. Med sina 100 stationer och en banlängd
på drygt 105 kilometer fördelade på tre linjer (grön, röd och blå).

Rios fick i uppdrag att sköta spårmätning och laserskanning av hela Stockholms tunnelbana samt
lokalbanor/spårvagn.

Tegelhagen

I det nya området Tegelhagen söder om Bro planeras det för en helt ny stadsdel. I etapp 1 där ska det göras markarbeten för hela området och 650 nya lägenheter. Där mark projekterar och utför VA-system, dagvattenhantering, vägar, grundläggning för hus och all utemiljö. Från skog till färdig anläggning.

Rios fick i uppdrag att hålla i all markutsättning där även maskinstyrning, volymberäkningarna ingick
och relationshandlingarna för slutbesiktning åt NRC Group.

Kvarnholmsterrassen

Kvarnholmen är halvön i Nacka kommun som erbjuder ett boende utöver det vanliga. På Kvarnholmens södra sida ligger Kvarnholmsterrassen, och här gör vi nu plats för flera nya hem. Placeringen av husen på Kvarnholmsterrassen liknar en solfjäder där alla lägenheter får balkong, terrass eller uteplats, flera med utsikt mot naturen och Svindersvikens vatten. Garage finns i huset och busshållplats planeras strax utanför dörren. Strax nedanför husen ligger också barnens favorit, populära lekparken Lilla Kvarnholmen.

Rios har i uppdrag att utföra stomme utsättningen åt Peab.

Arlanda Ramp - E

Arlanda ramp-E ligger söder om terminal 2 och är en drygt 100 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för flygplan. Ramp E har uppställningsplatser för elva normalstora plan och en plats reserveras för de största planen, exempelvis Airbus 380.

Rios fick i uppdrag att sköta all produktionsmätning åt NCC.