Projekteringsunderlag – Kontrollmätningar

Inmätning av relationshandlingar åt kommuner, konstruktörer, entreprenörer för framtida ombyggnads- eller underhållsarbeten.

Detaljmätning för komplettering av geografiskt information eller fastighetsdata som saknas i bygghandlingar och på ritningar.

Till exempel: Kartering/Relationsmätning åt entreprenörer och kommuner för upprätthållande av grund- och ledningskartor.

Efterkontroller så som sättningsmätningar, lägeskontroller mm. Mätningarna levereras som papperskopia eller i digital format som dwg, dxf, geo, zip, plt, osv. Beroende på vad kunden önskar.