Riddarholmen

Riddarholmen

När Stockholm grundades på 1200-talet var Riddarholmen en kal klippa som reste sig ur Mälaren. Med tiden blev holmen en central plats i staden och under 1600-talet blev ön en ståndsmässig plats där adelsmännen byggde sina palats. Idag domineras Riddarholmen av domstolar. Tillsammans med Gamla stan är Riddarholmen Stockholms och Sveriges historiska kärna.

Stora delar av marken och ledningsnäten är i behov av underhåll. Kajer, parkering och gatorna längs kajerna är utformade på 1960-talet för bilar. Den yttre miljön förnyas nu genom ett antal projekt.

Södra Riddarholmshamnen

En stor etapp startade under 2015. Den innebär upprustning av Södra Riddarholmshamnen.

Vi anlägger bland annat en ny dagvattenhantering med tungmetallavskiljare och oljeavskiljare. Samtidigt drar vi nya vatten- och avloppsledningar.

I samband med upprustningen förnyas också elnätet så att hela ön får en ny elmatning.

Området utrustas med ny belysning och vi gör en stenläggning som till stora delar består av sten som funnits begravd under asfalten.

För att göra kajen mer tillgänglig monteras sittbänkar som är tillverkade av ek från Visingsö. Ekarna planterades på 1800-talet för att kunna användas till skeppsbyggen, men nu blir några av ekarna bänkar på Riddarholmen istället.

Kajen kommer att få nya pollare så att båtar lättare ska kunna lägga till och vi har även förberett för ställverk för att kunna ladda elpendelbåtar.

Hela Riddarholmen är K-märkt och det finns gott om spännande fornlämningar. Vi har ett nära samarbete med arkeologer när vi utför schaktarbeten så att allt dokumenteras på rätt sätt.

Rios bygg- & anläggningsmätning höll i mätningstekniken på denna projekt.