Segersäng etapp A

Segersäng etapp A

Småa AB byggde 40 hus i Nynäshamnskommun. Stockholms entreprenad tjänst AB stod för mark och grundläggningsarbetet, 2003 – 2004.

Det som ingick i vårt uppdrag var etableringen av byggnätet, erforderliga inmätningar för beräkningar av bergmängder, relationshandlingar och produktionsmätning.