Sickla Nya Handelshuset

Sickla Nya Handelshuset

Nybyggnad av parkeringshus/handelshus i Sickla köpcenter, Nacka.

ODEN Anläggningsentreprenad AB höll  i markarbetet, 2006 och Strängbetong AB i prefabstommen.

Det som ingick i vårt uppdrag var etableringen av byggnätet, erforderliga inmätningar för relationshandlingar och produktionsmätning.