Stallarholmen, Mälaren

Stallarholmen, Mälaren

Nybyggnad av 21 enfamiljshus och radhus uppförda i klassisk svensk stil med bra standard.

Uppdraget utfördes av Xentix Bygg och Konstruktion AB. Det som ingick i vårt uppdrag var:

Utsättning av vägar, VA-ledningar, grunder, lägga upp ett byggnät, brunnar och så vidare.