Stinsen Köpcentrum

Stinsen Köpcentrum

Stinsen i Häggvik är ett av Stockholmsområdets större köpcentrer innehållande nybyggnad av 60 butiker och restauranger med en yta om 22 000 kvm.

ODEN Anläggningsentreprenad AB höll i markarbeten, 2006.