Stomnät

Stomnät

Rios bygg- & anläggningsmätning kan stomnät

Upprättar Stomnät byggnät för både stora och små byggarbetsplatser. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och fackverksmätning och beräknas med utjämningsprogram.

Vi på Rios ab utför Stomnät och har många års erfarenhet men ser alltid till att hålla oss uppdaterade, för mätningstekniken har en snabb utveckling skett och detta har påverkat byggbranschens arbetssätt avsevärt.

stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar av vinklar, höjdskillnader och numera även avstånd, mellan punkterna. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid mätning och utsättning av till exempel vägar, fastigheter och hus. Traditionellt har tekniska begränsningar gjort att man har skilt på plana nät, med koordinater i planet, och höjdnät med höjder, men näten börjar allt oftare vara i både plan och höjd

 

Vi på Rios bygg- & anläggningsmätning är väldigt måna om miljö och natur när vi utför stomnät uppdrag. ’

Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra stomnät mätning med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

Rios bygg- & anläggningsmätning kan stomnät.

Att vi kan utföra ett bra stomnät är något vi är stolta över och ni får gärna se på våra tidare projekt här

Så när ni behöver Stomnät tveka inte att kontakta oss på Rios vi kan gararantera er ett bra och proffsigt utfört mätnings uppdrag.

Varmt välkomnar till oss på Rios

Kvalitet är något som ligger oss nära när vi utför bland annat stomnät

  • Våra tjänster alltid uppfyller kundens förväntande önskemål, behov och krav.
  • Förstår att kvalitet alltid är nyckeln till nöjda kunder och alltid hålla vad vi lovar.
  • Vi tillämpa erfarenheter, kunskap och rutiner för att göra rätt från början.
  • Vi för att tillmötesgå våra kunders krav använda oss av den bäst lämpade och om möjligt, senaste tekniken för uppdragets genomförande.
  • Vi alltid sätta kunden i centrum genom personlig, öppen, ärlig och respektfull dialog
  • Medarbetarna löpande fortbildas för att behålla vår höga kompetens.