Tattby ishallen

Tattby ishallen

Den nya ishallen kommer att ligga bredvid Tattby bollplan, i anslutning till Saltsjöbadens samskola.

Den nya hallen kommer att utrustas för både ishockey och konståkning.

Grusplanen kommer att vara kvar och fungera som bollplan på dagtid när ishallen är klar. På kvällstid kan bollplanen fungera som parkering för besökare till ishallen.

Den större stigen från Solsidan till Samskolan, som legat där ishallen kommer att ligga, har flyttats. När ishallen är färdig kommer en ny gångväg att anläggas så att man kan gå runt ishallen.