Terrängmodell

Terrängmodell

Terrängmodell och många andra tjänster!

Vi utför inte bara terrängmodell på Rios AB utan även många andra tjänster,

Dessutom erbjuder vi utbildning och teknisk support. Vi utför tolkning av koordinater till utsättning av allt ett bygge kan omfatta som till exempel:

  • Hushörn
  • Stom-/baslinjer
  • Formsättning,
  • VA, armering
  • Håltagning
  • Utsättning av smide och stål

Hej vi Rios bygg- & anläggningsmätning har många års erfarenhet inom terrängmodell och hjälpt många i byggbranschen. Våra kunder är främst bygg- och projekteringsföretag.

Vi tar både totalansvar för terrängmodellen i ett byggprojekt och hyr ut specialistkompetens och under kortare eller längre projektperioder som mätkonsult.

Rios bygg- & anläggningsmätning besitter både bredd och spetskompetens inom byggmätning och därför vet vi att ni kommer bli nöjda med våra mätkonsult.

En digital terrängmodell (DTM) är en digital presentation av en yta. Det kan till exempel vara ett markområde, schaktbotten eller en vägkropp. Det finns många användningsområden för terrängmodell inom bygg och anläggningsbranschen exempelvis till planering och detaljprojektering av vägar och järnvägar men också för att terrängmodell och areor av inmätta ytor. Framställning av nivåkurvor, terrängsektioner och terrängprofiler gör man också av terrängmodell.

Vi på Rios bygg- & anläggningsmätning är väldigt måna om miljö och natur när vi utför terrängmodell uppdrag. ’

Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera terrängmodell med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra byggmätning mätning med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

Varmt välkomna att kontakta oss på Rios bygg- & anläggningsmätning