Anläggningsmätning

Inom mätningstekniken har en snabb utveckling skett och detta har påverkat byggbranschens arbetssätt avsevärt. Genom att projektera digitala anläggningsmodeller som maskinerna och mätningsteknikerna kan gå efter, sparar man både tid och pengar. All datahantering sker idag digitalt och möjligheterna att använda de olika teknikerna och systemen tillsammans gör att man förbättrar produktivitet på byggarbetsplatsen. GNSS-tekniken har slagit sig fast och används idag i stor utsträckning. Rios Mätkonsult utför all typ av anläggningsmätning som till exempel:

Röj gränser, tomtgränser, kantsten, finplanering, pålar, plintar, gatsten, belysningsfundament, spont, vägar, brunnar, dränering, VA, tele-, data-, fjärrvärme-, gas- & elledningar, diken, träd, grundläggning m.m.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga