Areamätning

Rios Mätkonsult utför uppmätningar av lägenheter och villor. Väldigt många bostäder har en felaktigt angiven boarea och därför är det idag vanligt att en bostadmätning sker. Det kan vara en bra idé att som säljare mäta upp lägenheten innan en försäljning, för att undvika skadeståndsanspråk från köparen om areauppgifter inte är korrekt. Detta är många gånger särskilt viktigt i storstäder där priserna starkt påverkas av antal kvm.

För bostadsrättsföreningen är det viktigt att andelstalen stämmer och för hyresvärden och hyresgästen att alla hyror är korrekta. Om du som fastighetsmäklare vill ha hjälp med en areaberäkning kan vi även hjälpa till med en planritning.

Vid mätning av en bostad utgår vi från de kontrollmått vi tar på plats, utifrån dessa upprättar vi ett mätunderlag i ett CAD-program, detta för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet. Efter det upprättas ett mätbevis som kan levereras till kunden. Vi utför bostadsmätningarna enligt senaste SIS, Swedish Standards Institute ( SS 21054:2020 )

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga