Byggnät / Stomnät

Av olika anledningar kan det uppstå spänningar mellan polygonpunkter ingående i det kommunala nätet. För att eliminera dessa spänningar etableras ett lokalt byggplatsnät med syfte att uppnå ett homogent nät fritt från spänningar.

Rios Mätkonsult upprättar byggnät för både stora och små byggarbetsplatser. All mätning vid byggnätsmätning sker med satsmätning och beräknas med utjämningsprogram.

Vi levererar nätutjämnande mätpunkter så som markering, montering samt ett nätutjämningsprotokoll med översiktsritning.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga