Global Navigation Satellite Systems – GNSS

Global Navigation Satellite Systems – GNSS – är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem. En metod som oberoende av väder och sikt, möjliggör noggrann lägesbestämning på jordytan. Rios Mätkonsult använder GNSS-mätning då det är mer effektivt att mäta med denna teknik.

När punkter med känt läge saknas, exempelvis i ett ny exploateringsområde, innebär mätningen ett stort arbete innan man kan börja mäta och detta medför höga kostnader. Med en GNSS-mottagare är man oberoende av befintliga punkter. Nackdelen är att mätnoggrannhet i höjd är otillräcklig i vissa moment.

Exempel där man använder GNSS-mätning (GPS) är utsättning av schaktningar för VA och brunnar, vägar, markarbeten, pålning, serviceventiler, spont, diken, inmätning av berg m.m.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga