Järnvägsmätning / Rail Survey

Rios Mätkonsult gör inmätning av befintlig anläggning för projekteringsunderlag.

Vi utför produktionsmätning i spårmiljö, järnvägar, tunnelbanor mm. Där vi är delaktiga i byggnationen mäter vi in och dokumenterar under projektets gång.

Rios Mätkonsult lämnar utförliga relationshandlingar i de format kunden vill ha.

I spårmiljö ställs extremt höga krav på dokumentationen och behörigheter. Våra medarbetare genomgår regelbundet behörighets och säkerhetskurser som bla. (Kat. 19) Spår, tunnelbehörighet och BASÄVISTA.

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga