Kabelsökning

Byggnationsplatser har många olika installationer av kablage och rörledningar under jord, i vissa fall saknas underlag för dess läge. Information om dessa installationer är en viktig faktor innan grävningsarbeten kan påbörjas. Varje företag ansvarar för insamlandet av denna information och kontroll mot ritningar för att undvika skador och olyckor i kablage och rörledningar. Lagstiftningen föreskriver i normala fall användning av ett sökningsinstrument innan någon form av grävarbeten kan påbörjas. Det är därför förnuftigt att söka, identifiera och markera dragningen av dessa kablar och rörledningar för att undvika avbrott och därmed t.o.m. personskador eller ekonomisk skada.

Genom att ta emot återstrålande radiofrekvenser genom interna antenner och fastställa styrka och riktning för de mottagna signalerna får användaren information om den underjordiska dragningen. Rios Mätkonsult utför kabelsökning samt markerar placeringen av kablage och rörledningar på markytan och ger klara indikeringar till grävmaskinisten var han inte bör gräva. Varje år skadas byggnadsarbetare av genomgrävda elkablar eller gasförande rörledningar. Med kabelsökningsutrustning kan du lokalisera, söka och markera underjordiskt kablage och rörledningar med tillförlitlig noggrannhet innan grävningsarbetet påbörjas.

Grävolyckor och underjordiska avbrott kan medföra många obehagliga situationer från personskador till höga reparationskostnader. Om du inte känner till lagstiftningen eller inte använder ett lokaliseringssystem idag, kan kostnader uppstå såsom reparation av underjordiska tjänster, kablage, rörledningar, ventiler, fördelare, trummor, m.m

Kontakta oss

Projekt

Vi delar gärna med oss av våra tidigare uppdrag. Ni kan själva läsa mer eller om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer

Välkomna till Rios Mätkonsult

Vår affärsidé är att med precision, effektivitet och engagemang utföra mättjänster, så att våra kunders behov, förväntningar och krav tillfredsställs.

Läs mer

Miljö

Vi har ett väl organiserat miljöarbete vi har etablerat ett holistiskt perspektiv på alla miljö och hållbarhetsaspekter. Vi tar aktivt ansvar för miljö och hållbarhet inom våra projekt.

Läs mer

Skicka en fråga